led屏安装

LED显示屏安装前要做哪些准备工作?
安装维护

LED显示屏安装前要做哪些准备工作?

247 0

LED显示屏安装前要做哪些准备工作?首先,了解客户需求,选场地;LED显示屏显示内容的需要,场地空间条件,LED显示屏单元模板尺寸(室内屏)或象素大小(户外屏),包边一定要计算好。LED显示屏的耗电量分为平均耗电量和最大耗电量。平均耗电量又...